انواع منابع نوری

چراغ ال ای دی سقفی

منابع نوری را می توان به سه دسته پرکاربرد تقسیم کرد: 1-منابع نوری کارکردی 2-منابع نورپردازی 3-منابع دکوراتیو